Elektriker

SetWidth250 07.jpg thumb

 

For å se læreplanen så trykker du på denne linken:https://www.udir.no/kl06/ELE3-02

Aktuelle arbeidssteder:
En elektriker er vanligvis ansatt hos en elektroinstallatør eller i en industribedrift.

Sentrale arbeidsoppgaver:
Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi blant annet på disse områdene:

* Boliger og andre bygninger
* Steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet
* Offentlig virksomhet
* Industri, landbruk, skip
* Olje- og gassinstallasjoner
* Alarm- og sikkerhetsanleg

Personlige egenskaper:
Arbeidet er fysisk krevende. En elektriker må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystemer. Du bør ha teknisk innsikt, og må være nøyaktig og ansvarsbevisst. Du må kunne samarbeide med arbeidskolleger og oppdragsgivere. Du må kunne arbeide i høyden. Spesielt ved mindre oppdrag har elektrikeren mye direkte kundekontakt, og må derfor være flink til å kommunisere med forskjellige typer mennesker.