Energimontørfaget

SetWidth250 33.jpg thumbVi du inn på læreplanen så gå inn på denne linken:https://www.udir.no/kl06/EMO3-01

Aktuelle arbeidssteder:
Energimontører er vanligvis ansatt i statlige, kommunale, private og offentlige selskaper, i energiverk eller ved Norges Statsbaner. Energimontøren arbeider innenfor den sektoren som sikrer energitilførsel til både industri og privat og offentlig sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver:
Energimontørens arbeidsoppgaver går i hovedsak ut på å montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift, for eksempel:

*ledningsanlegg for lavspenning og høyspenning
*signal- og fjernstyringsanlegg
*kabelanlegg for lavspenning og høyspenning
*strømforsyningsanlegg
*stasjonsanlegg
*elektriske bygningsinstallasjoner
*jernbane- og sporvognsdrift
*mekanisk og hydraulisk utstyr

Han eller hun foretar rutinemessig stell og ettersyn for å hindre skader eller slitasje på elektriske anlegg eller elektrisk utstyr og driver situasjonsbetinget feilsøking og reparasjon av elektriske anlegg og utstyr.

Personlige egenskaper:
Arbeidet er fysisk krevende og krever stor nøyaktighet i forhold til sikkerhet og systematikk. Kreativitet er en forutsetning både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter og tjenester. Du må også tåle å arbeide i store høyder og ha godt fargesyn.