Heismontørfaget

shutterstock 750796931

Hvis du vil se læreplanen så gå inn på denne linken:https://www.udir.no/kl06/HEI3-01

Aktuelle arbeidsteder

En heismontør vil vanligvis være tilsatt i et heisinstallasjonsfirma, hvor man monterer og vedlikeholder heisanlegg.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

En heismontør arbeider på byggeplasser eller i kontorbygg, boligblokker og industri. Arbeid om bord i båter og offshore forekommer også. Heismontøren monterer, moderniserer, reparerer, tester og vedlikeholder heisanlegg. Man skal legge og tilkoble elektriske opplegg for motorer, startapparater, sikkerhetsanordninger og styrekretser. Man driver også ettersyn av heisanlegg.

Personlige egenskaper.

Være praktisk anlagt samt  interessert i både i elektronikk og mekanikk. En heismontør må være en selvstendig og løsningsorientert og må kunne omgås forskjellige mennesker.