Tavlemontørfaget

SetWidth250 40.jpg thumbVil du inn på læreplanen så trykker du på denne linken: https://www.udir.no/kl06/TAV3-02

Aktuelle arbeidssteder:
Som tavlemontør kan du få jobb i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler.
Elektriske tavler brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner.

Sentrale arbeidsoppgaver:
Tavlemontørfaget er svært omfangsrikt, med arbeidsoppgaver som omfatter mekanisk og elektrisk montasje, samt kontroll.

* Planlegging og gjennomføring av arbeidet ut fra aktuell dokumentasjon, direktiver, forskrifter og normer
* Bygging av elektriske tavler for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi og signaler
* Montering og kobling av mekaniske og elektriske komponenter og enheter i henhold til aktuell dokumentasjon
* Kontroll, feilsøking og feilretting i tavleanlegg

Personlige egenskaper:
Som tavlemontør må du være nøyaktig, ha gode praktiske ferdigheter, evne til kreativitet og være løsningsorientert. Du må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystem.