Telekommunikasjonsmontørfaget

SetWidth250 06.jpg thumbVil du inn på læreplanen så trykke på denne linken:https://www.udir.no/kl06/TEL3-01

Aktuelle arbeidssteder:
Som telekommunikasjonsmontør kan du få jobb i offentlige og private telekommunikasjons- og telematikkbedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver:
Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget er planlegging, utbygging, installasjon og drift av anlegg for offentlige og private telenett, kabel-TV-nett, datanettog anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, og installasjon av utstyr og tjenester tilknyttet nettverkene.
Faget kan deles i følgende områder:

Utbygging og drift av bl.a.
* telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler
* telefonsentraler
* alarm- og sikkerhetsanlegg

Installasjon og drift av
* bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
* lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
* alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

Personlige egenskaper:
Arbeidsoppgavene for en telekommunikasjonsmontør krever selvstendighet, helhetlig tenkning og evne til tverrfaglig samarbeid. Du bør ha normalt fargesyn, og evne og vilje til å arbeide i store høyder. Videre bør du kunne  kommunisere med forskjellige typer mennesker, da det er mye kundekontakt.