Kamp mot useriøse bedrifter

Publisert: 13.11.2018 av Terje Yngvar Beck E-post forfatter

Nelfo er bekymret for useriøse «håndverkere», svart arbeid,  og andre som driver direkte ulovlig i byggebransjen. (Dette er dessverre et stort problem i hele byggenæringen).  Å ikke være fagkyndig innen elektro kan være direkte farlig – det kan oppstå  branner og forårsake strømulykker. ALLE elektrikerfirmaer MÅ ha en godkjent Installatør, som er ingeniør med en tilleggseksamen. Det kreves at Installasjonen er utført i henhold til Norske Forskrifter. Tolkningen av Norske Forskrifter endrer seg i takt med utviklingen i samfunnet. Nå har det akkurat blitt utgitt en ny Norm (Tolkning), det vi kaller NEK-400 (2018). Her står det også mye om både Solenergi og elbil-lading.

Det er 5 ting en privatperson bør passe på når han benytter en elektriker (Installatør) 

1.            Forsikre seg om at Elektrikerbedriften har godkjent installatør (Ta kontakt med Nelfo for sjekk)

2.            Passe på å få en samsvarserklæring (Som er en garanti for at Installasjonen er iht Norske normer og forskrifter)

3.            Passe på at elektriker har tatt sluttkontroll og fått papirer på dette.

4.            Kursfortegnelse i sikringsskap oppdateres.

5.            All utstyr som elektriker leverer ( og som kunden skal betjene), skal levers med skriftlig dokumentasjon (Bruksanvisning).


: https://www.nrk.no/trondelag/komfyren-storste-brannarsak-i-2017-1.13915532